“Tid til Læsning” er et helt nyt tilbud inden for kultur- og sundhedsområdet. Tilbuddet baserer sig på metoden guidet fælleslæsning og består af ugentlige læsegrupper af halvanden times varighed faciliteret af certificerede læseguides på udvalgte biblioteker.

 

Formål

Projektet har til formål at implementere et helt nyt kultur- og sundhedstilbud som et supplement til eksisterende behandling. Dette sker i et samarbejde mellem udvalgte biblioteker, Interacting Minds Centre AU, Region Midt og Læseforeningen. Læseforeningen står for selve implementeringen og kvalitetsikring af metoden gennem certificering og supervision af læseguides. Derudover står Læseforeningen, i samarbejde med bibliotekerne, for forankring af tilbuddet, IMC står for evidensbaseringen, og Region Midt for den strategiske satsning.


Der et stort og uudnyttet potentiale i at inddrage litteraturen og den æstetiske litterære oplevelse i arbejdet med mental sundhed.
— Mette Steenberg

Tidsplan

2016: Pilotprojekt: afdækning af henvisningsbehov og kriterier i forhold til bestemte målgrupper.

2017: Forskningsprojekt med læsegrupper fordelt på samarbejdende biblioteker.

2018: Opskalering og implementering af tilbuddet på flere biblioteker i regionen på baggrund af forskningsresultater

2019: Yderligere opskalering, så tilbuddet dækker bredt, lokalt og regionalt

Læseforeningen vil implementere læsegrupper baseret på "fælleslæsning" i samarbejde med de kommunale folkebiblioteker og sundhedscentre, samt social- og lokalpsykiatrien i Region Midt. Endelig vil Interacting Minds Centre i samarbejde med Aarhus Universitetshospital monitorere og dokumentere indsatsen, blandt andet gennem en antropologisk undersøgelse og et ikke-randomiseret kontrolleret effektstudie.