showcases

Der arrangeres showcases for eksempelvis de praktiserende læger, regionspsykiatrien, kommunale sundhedsindsatser samt bibliotekerne i Region Midt med henblik på at informere om tilbuddet og henvisningskriterierne samt etablere samarbejdsrelationer.

En showcase består af en fælleslæsning og efterfølgende foredrag + diskussion. 


12.10.2016:

Showcase hos lokalpsykiatrien Djursland (lukket arrangement)