Der er i disse år stor fokus på de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger ved psykisk mistrivsel. I den sammenhæng er der et øget behov for udvikling af nye interventions- og behandlingsformer.

                                     
Depression og stress udgør i særlig grad en stor økonomisk byrde for samfundet i form af sygemeldinger, nedsat arbejdsevne og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, samt i udgifter til behandling. Ikke mindst er det en stor belastning for den enkelte borger som er ramt. Derfor er det nu tid til at skabe nye løsninger.
                
I England er feltet Arts & Health under udvikling som svar på de udfordringer, der knytter sig til det stadigt stigende antal af mennesker, som ikke trives psykisk. Et konkret initiativ er The Reader Organisation som, i et formaliseret samarbejde med NHS Merseycare, driver 40 ugentlige læsegrupper inden for psykiatrien i Liverpool-området. Vi er inspireret af dette arbejde og ønsker med Tid til Læsning at bane vejen for et nyt felt mellem æstetik, sundhed og forskning i Danmark.
Læsegrupperne i Tid til Læsning følges forskningsmæssigt, for at underbygge om og hvordan guidet fælleslæsning kan styrke den mentale sundhed hos mennesker, som for en stund har mistet fodfæstet i deres liv.

Hvad er Mental Sundhed?

en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet

Således lyder sundhedsstyrelsens definition, som lægger sig op af WHO's definition på mental sundhed. Med mental sundhed menes dermed ikke blot fraværet af psykisk sygdom, men at den enkelte besidder de psykologiske evner og ressourcer som sætter hende/ham i stand til at klare familie- og arbejdslivets stress og udfordringer. Øget mental sundhed virker forebyggende på udvikling af både psykisk og fysisk sygdom.
Om man trives har naturligvis en forskellig betydningsklang fra person til person, men den amerikanske psykolog Carol D. Ryff har opstillet en række parametre, man kan måle psykisk trivsel på:
- grad af selvaccept - etablering af positive relationer til andre - oplevelse af mestring af sine omgivelser - oplevelse af mening i tilværelsen - fortsat personlig vækst og udvikling.

Det er blandt andet en udvikling på disse parametre, der kan illustrere betydningen af læsegrupperne for den enkelte deltager.

tumblr_mlsetsKySj1rkz363o4_1280.jpg