Læseforeningen

Læseforeningen er stiftet i 2010 som en non-profit forening med det formål at etablere læsegrupper, hvor mennesker mødes med hinanden og med litteraturen gennem fælleslæsning ud fra devisen, at:

Litteraturen kan deles og litteraturen er for alle

Læseforeningen betragter sit virke som en bevægelse, der handler om at læse litteratur på en ny måde og lade dette æstetiske grundlag være kernen i udviklingen af nye interventioner indenfor både det sociale og det mentale sundhedsområde. Gennem højtlæsning i grupper, under ledelse af en læseguide, bevæger vi os ind i teksten: lytter, reflekterer, associerer, uden anden forberedelse end vores eget levede liv.  Det skaber stærke forbindelser til både litteraturen og andre læsere.

 

Der drives i Læseforeningens regi mange læsegrupper landet rundt, i kontakthus, på plejehjem, på biblioteker, i fængsel etc., og der uddannes professionelle læseguides. Læseforeningens daglige leder og stifter er Mette Steenberg. Hun er ansvarlig for udvikling og for kvalitetssikring gennem implementering af forskningsresultater og træningen af læseguides