Maj 2017

11.5.2017 Styregruppemøde 9.00-12.00
Herning Rådhus
Erfaringsopsamling og fokus på strategi for efterårets forløb med læsegrupper. 

11.5.2017 ERFA-møde, 13.00-16.00
Herning Centralbibliotek
Læsegrupperne er nu halvvejs igennem deres forløb og derfor mødes læseguiderne til erfaringsudveksling.

Uge 17+18
Interviewrunder, organisationsafdækning, Horsens, Herning. Her er der fokus på erfaringer, til den videre strategilægning for efterårets forløb med læsegrupper.

Februar 2017

9.2.2017 Styregruppemøde
Herning Central Bibliotek, 13-16.
Oplæg om frivilligprogram v. Helene Forsberg, socialfaglig konsulent, Læseforeningen.

9.2.2017 Informationsmøde for sundhedskoordinatorer i modelkommuner, 9-12.
Information om visitationskriterier, visitationsstrategier, samt mini-showcase