Forskning

Guidet fælleslæsning har gennem de sidste år været genstand for forskning med det formål at validere metoden indenfor det mentale sundhedsfelt.

Fælleslæsning, eller “shared reading” på engelsk, skriver sig som metode ind i det felt, man i UK kalder “participatory arts”, der beskriver og dokumenterer betydningen af aktiv deltagelse i æstetiske processer for den enkeltes livskvalitet og generelle mentale sundhedstilstand. En vigtig faktor herunder er evnen til at indgå i sociale sammenhænge og udvikle betydningsfulde og nære relationer.

Det er dette arbejde, vi med nærværende projekt bidrager til dels gennem evidensbasering, dels gennem implementering af forskningsresultater. 

Nedenfor kommer snarest en samling af artikler, der ligger til grund for nærværende projekt. 

Læs vores Midtvejsrapport her