Alle kan deltage i en guidet fælleslæsning, uanset baggrund, alder, køn og uddannelse. 

Metoden

Læsningen foregår i læsegruppen, aldrig hjemmefra – den sker altså på samme tid for alle. På den måde bliver der mulighed for at dele al den umiddelbare undren og begejstring, der opstår, når man læser en tekst for første gang. Når vi taler om teksterne, er der heller ikke noget ”rigtigt svar”. Alt, hvad teksten får os til at tænke på eller føle, kan vi tale om.

Læsegrupperne faciliteres altid af læseguider, der er uddannet af Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning. Videoen her bruges til rekruttering af nye læseguider.

I læsegrupperne bliver teksten læst højt, samtidig med at vi sidder med teksten i hænderne. På den måde bliver tempoet sænket lige nok til, at vi virkelig kan nærlæse teksten og opfatte ting i teksten, som vi måske ellers ikke havde lagt mærke til. Samtidig skaber højtlæsningen en følelse af fællesskab og personligt nærvær, fordi vi sidder samlet og lytter til en stemme, der fortæller.

Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser. Pauserne er til for at reflektere over teksten. Det er i pauserne, at samtalen omkring teksten starter. Måske har en deltager et spørgsmål, eller en anden deltager er blevet mindet om noget bestemt, mens der blev læst. Ofte bliver tekstens handling og tema diskuteret, og vi taler om, hvad der videre sker i historien. Herefter genoptages højtlæsningen, og på den måde veksler læsningen mellem højtlæsning og samtale. Det giver tid til fordybelse og personlig indlevelse.

Det er læseguiden, der har ansvar for valg af litteratur og facilitering af læsning og samtale. Alle, der måtte have lyst, bidrager til højtlæsningen. Læseguiden har en litteraturfaglig baggrund og er specifikt trænet i at vælge og matche god litteratur samt i at stille de gode spørgsmål, der åbner op for teksten og inviterer ind i læsningen.

Denne læsepraksis er udviklet af The Reader Organisation, således er fælleslæsning en direkte oversættelse af “shared reading”, mens træningen i metoden guidet fælleslæsning er blevet til i et samarbejde mellem The Reader Organisations “literary learning team” og Læseforeningens uddannelsesteam. 

Uddannelse af læseguider

Uddannelse af læseguider