Sundhed

Vi arbejder sammen med modelkommunernes sundhedscentre om henvisning til læsegrupperne i biblioteksregi. Målgruppen, der kan henvises, defineres som borgere med en psykisk betinget mistrivsel. Det kan være borgere, som er plaget af stress, depression og/eller angst - potentielt, men ikke nødvendigvis, sygemeldte borgere.

I praksis fungerer det således, at kommunernes sundhedscentre kan visitere borgere plaget af stress, depression og/eller angst til læsegrupperne, som faciliteres af særligt uddannede læseguides på de lokale biblioteker. Sundhedscentrene kommunikerer og samarbejder med andre kommunale medarbejdere som har kontakt med målgruppen. 

Læsegrupperne løber i 10-ugers forløb med én ugentlig læsning,  og hver kommune bidrager med to læsegrupper i foråret 2017, to i efteråret 2017 og to i foråret 2018. 

Sundhedskoordinatorerne i modelkommunerne blev d. 9/2 2017 samlet på Herning Central Bibliotek til orientering om visiteringen til læsegrupperne og en mini-showcase om fælleslæsningens særlige metode.