ERFA-møder

I forbindelse med projektet inviteres læseguides på biblioteker i Region Midt til ERFA-møder, hvor der dannes netværk samt arbejdes på kompetence- og ressourceafdækning til brug for udvikling af uddannelsesforløb og kursusmaterialer for “Tid til læsning”.

Tilmelding via kontaktformular


30.11.2017 Herning Bibliotek

Erfaringsudveksling læseguides i mellem, fortællinger fra nye læsegrupper i Tid til Læsning med nye målgrupper, behovsafdækning omkring litteraturarkiv.


26.06.2017 Viborg Bibliotek

12.00-15.00


11.05.2017 Herning Bibliotek

Erfaringsudveklsing læseguider i mellem, og 'midtvejsevaluering'. Supervision v/ Mette Steenberg, daglig leder i Læseforeningen.

13-16.00

01.09.2016 Holstebro Bibliotek:

Fælleslæsning – inspiration til nye og gamle tekster. Oplæg v/ Mette Steenberg, daglig leder i Læseforeningen

                    

12 -12.30: Velkomst og sandwich + præsentationsrunde    

12.30-14.00: Fælleslæsning – inspiration til nye og gamle tekster            

I denne fælleslæsning vil I blive præsenteret for nogle af de tekster, såvel nye som gamle klassikere, der indgår i pilotprojektet “Tid til Læsning”.

14.00-15.00: Oplæg om Region Midt-projektet: “Tid til Læsning”.

Hvad er formålet med projektet, og hvordan kan du som læseguide indgå i projektet?

Tilmelding: Senest 22. august


26.10.2016: Herning Central bibliotek:

AFLYST PGA SYGDOM!

Spørgeteknikker og dynamikker. Oplæg v/ antropolog Anne Line Dalsgaard

                    

12.00-12.30: Velkomst og sandwich + præsentationsrunde

12.30-14.00: Spørgeteknikker, læseengagement og sociale dynamikker.

Vi vil se klip fra udvalgte læsesessioner og på baggrund heraf indkredse hvilke ty- per spørgsmål der åbner op for hvilke typer refleksion.
Antropolog Anne Line Dalsgaard, Aarhus Universitet, der har fulgt en række læse- grupper som følgeforsker i Danmark Læser-kampagnen, vil på bagrund af de viste klip pege på hvordan fælleslæsning åbner et rum for refleksion og hvilke sociale dynamikker der kendetegner dette rum.

14.00-15.00: Sparringsrunde: Aktuelle udfordringer i læsegrupperne

Tilmelding: Senest 13. oktober


30.11.2016: Horsens Bibliotek:

Målgrupper og socialfaglig implementering. Oplæg v. Helene Forsberg, socialfaglig medarbejder i Læseforeningen

 

12.00 -12.30: Velkomst og sandwich + præsentationsrunde

12.30-14.00: Målgruppen psykisk sårbar.              

Hvad dækker gruppen “psykisk sårbar” over? Motivationsfaktorer og udfordringer for denne gruppe i forhold til at læse og indgå i en gruppesammenhæng.         

Socialfaglig implementering.
Denne del vedrører “fælleslæsning som intervention”. Hvordan formidles og inte- greres fælleslæsning bedst inden for en sundhedsmæssig og/eller socialfaglig ramme? Herunder om samarbejdet med fagpersonale: behovsafdækning og kob- ling til den øvrige indsats.

14.00-15.00: Sparringsrunde: Aktuelle udfordringer i læsegrupperne.

Tilmelding: senest d.18. november.