Invitation til temadag om huslæsning på Gårdhaven og Sct. Mikkel

Billede til invitation.jpg

Har du nogensinde tænkt på, om litteratur kan have en effekt på mental og fysisk sundhed i socialpsykiatrien?

Det kan du finde ud af nu, hvor resultaterne fra Specialområde Socialpsykiatri Voksnes (SVO) huslæserprojekt på Gårdhaven og Sct. Mikkel ligger klar. Resultaterne af projektet bliver præsenteret på en temadag, som afholdes på:

Regionshuset Viborg. Skottenborg 26, konferencelokalet B4 1. sal, kl. 9.00- 12.00 den 28. februar 2018

På temadagen vil du som deltager både få indblik i resultaterne, hvordan fællesløsningen er blevet organiseret på de to socialpsykiatriske bosteder, samt blive inspireret til hvordan du kan arbejde med kultur som sundhedsfremme på din egen arbejdsplads.

 

Men hvad er huslæser-projektet helt præcist?

Projektet blev udført fra september til december 2017, i samarbejde mellem tre partnere:
- SVO, som har "lagt hus" til læsningerne og stået for projektledelsen,
- Læseforeningen, ved Ph.d. Mette Steenbeerg, som har udvalgt læseguides til bostederne,
- Aarhus Universitet, ved antropolog Charlotte Ettrup Christiansen, som har stået for evalueringen af projektet.
Gennem huslæserprojektet er det blevet undersøgt, hvorvidt "kultur på recept" kan have en gavnlig virkning på blandt andet beboernes livskvalitet og evne til at mestre eget liv. Hver uge har en uddannet læseguide læst litteratur med interesserede beboere, som har kunnet deltage i det omfang de ønskede.
Sct. Mikkel og Gårdhaven blev udvalgt, fordi de har to meget forskellige målgrupper, og en vigtig del af projektet har derfor været at lære og beskrive, hvordan fælleslæsningen specifikt skal organiseres på de to tilbud.

Vi håber, at se en masse interesserede og engagerede deltager og vi glæder os til at præsentere huslæserprojektet for dig!

 

PROGRAM FOR DAGEN

Kl. 9.00:
Velkomst v. Heinz Jacob, områdechef for SVO

Kl. 9.10-9.20:
Introduktion til guidet fælleslæsning. v. Mette Steenberg, Ph.d. i semiotik  & litteraturvidenskab og formand for Læseforeningen.

Kl. 9.20-10.10:
"Show case" af en fælleslæsning. Alle deltagere i temadagen har mulighed for at deltage i fælleslæsningen, som forestås af Mette Steenberg. Fælleslæsningen indledes muligvis af et mindre oplæg fra en beboer på Sct. Mikkel. 

Kl. 10.10-10.40:
Præsentation af det regionale "Tid til Læsning"-projekt, som tilbyder læsegruppe til fremme af mental sundhed i Region Midt.

Kl. 10.40 - 11.00:
Kort pause, hvor der serveres forplejning.

Kl. 11.00-11.50:
Præsentation af huslæser-projektet, erfaringerne med at afholde fælleslæsning på botilbuddene og de praktiske resultater v. Charlotte Ettrup Christiansen, antropolog.

Kl. 11.50:
Mikkel Ottow fra Regional Udvikling fortæller om de bredere perspektiver i at arbejde med kulturudvikling  rundt om i regionen.

Kl. 12.00:
Afslutning v. Heinz Jacob.

 

Tilmelding her. Søg på "huslæser"