Nu starter læsegrupper op i fire midtjyske kommuner

På biblioteker i Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Viborg kommuner er grupper med guidet fælleslæsning klar til at begynde

Efter en travl koordineringsfase, hvor samarbejdet mellem Læseforeningen, kommunernes sundhedscentre, og bibliotekarer har været tæt, er deltagerne fundet, læseguiderne uddannet og de litterære tekster valgt ud.
Læsegrupper med fokus på fremme af mental sundhed starter op i slutningen af marts, og løber, med et lille ophold hen over påsken, ind til medio-juni. Fælleslæsningen foregår på kommunernes biblioteker, hvor bibliotekarer fungerer som læseguides. Derudover er der en læsegruppe i hhv. socialpsykiatrien i Ikast-Brande og Herning.
Læsegrupperne retter sig mod borgere, der mistrives psykisk. Det kan være personer der lider af angst, depression eller stress. Man kan, men skal ikke, være i behandling ved egen læge.


Forskningsmæssigt følges grupperne med et kontrolleret studie ledet af seniorpsykolog ved AU, Nicolai Ladegaard. Deltagernes psykiske trivsel måles før og efter læsegruppeforløbet. Udviklingen hos deltagerne sammenlignes med en kontrolgruppe, som ikke deltager i fælleslæsningen. Studiet suppleres af fokusgruppeinterviews med deltagere i foråret 2017. Her tegnes et mere dybdegående billede af deltagernes oplevelse af læsningen.

Læsegrupperne løber igen i efteråret 2017 og i foråret 2018.