Pilotprojekt med huslæsere på socialpsykiatriske bosteder

I efteråret blev Tid til Læsnings læsegruppetilbud udbredt til borgere i regionspsykiatrien

 

Kan man have en litteraturgruppe på socialpsykiatriske bosteder? Og hvordan ville den i så fald se ud?

Sammen med Region Midt lavede Læseforeningen et pilotprojekt om at lave læsegrupper på to forskellige bosteder i Specialområdet Socialpsykiatri Voksne i efteråret. Læsegrupperne forløb 10 gange. Tanken var at afprøve og udvikle en 'Huslæsermodel', hvor en læseguide fremover kunne være fast huslæser på alle seks bosteder på specialområdet.
De to bosteders beboere har meget forskellige udfordringer. På Gårdhaven har målgruppen f.eks. demens og skizofreni. De har en betydelig funktionsnedsættelse og derfor brug for ekstensiv pleje. På Sct Mikkel er målgruppen yngre borgere, f.eks. med skizofreni eller personlighedsforstyrrelser. Her er mere fokus på udvikling, og et mål om at beboere måske en dag at kan flytte i eget hjem. Læsegrupperne kom på grund af målgruppernes forskelligeheder også til at se meget forskellige ud. På Gårdhaven fungerede det bedst med meget beskrivende og forklarende tekster, mens det på Sct Mikkel gerne måtte være minimalistiske tekster, som kunne springe i tid og sted.
Den 28. februar fremlægges erfaringerne fra rapporten på en temadag i Regionshuset Viborg, hvor en række ledere i psykiatrien i Region Midt er inviterede.

Til forsøget hørte en evaluering af om læsegrupperne kunne lade sig gøre - og hvad beboerne fik ud af det. På begge bosteder var der interesserede og glade deltagere. Særligt det, at læseguiden kommer 'udefra' og ikke er en medarbejder, er med til at gøre læsegruppen til et interessefællesskab.
Læsegrupperne kunne træne beboernes kognitive og sociale færdigheder. De gav en anden måde for beboere og medarbejdere at være sammen på, hvor hverdagens hierarkier blev ophævet. At deltage i en læsegruppe kunne være et skridt i en recovery-proces, og ansporede nogle deltagere til at prøve nye aktiviteter.