Invitation til temadag om huslæsning på Gårdhaven og Sct. Mikkel

Billede til invitation.jpg

Har du nogensinde tænkt på, om litteratur kan have en effekt på mental og fysisk sundhed i socialpsykiatrien?

Det kan du finde ud af nu, hvor resultaterne fra Specialområde Socialpsykiatri Voksnes (SVO) huslæserprojekt på Gårdhaven og Sct. Mikkel ligger klar. Resultaterne af projektet bliver præsenteret på en temadag, som afholdes på:

Regionshuset Viborg. Skottenborg 26, konferencelokalet B4 1. sal, kl. 9.00- 12.00 den 28. februar 2018

På temadagen vil du som deltager både få indblik i resultaterne, hvordan fællesløsningen er blevet organiseret på de to socialpsykiatriske bosteder, samt blive inspireret til hvordan du kan arbejde med kultur som sundhedsfremme på din egen arbejdsplads.

 

Men hvad er huslæser-projektet helt præcist?

Projektet blev udført fra september til december 2017, i samarbejde mellem tre partnere:
- SVO, som har "lagt hus" til læsningerne og stået for projektledelsen,
- Læseforeningen, ved Ph.d. Mette Steenbeerg, som har udvalgt læseguides til bostederne,
- Aarhus Universitet, ved antropolog Charlotte Ettrup Christiansen, som har stået for evalueringen af projektet.
Gennem huslæserprojektet er det blevet undersøgt, hvorvidt "kultur på recept" kan have en gavnlig virkning på blandt andet beboernes livskvalitet og evne til at mestre eget liv. Hver uge har en uddannet læseguide læst litteratur med interesserede beboere, som har kunnet deltage i det omfang de ønskede.
Sct. Mikkel og Gårdhaven blev udvalgt, fordi de har to meget forskellige målgrupper, og en vigtig del af projektet har derfor været at lære og beskrive, hvordan fælleslæsningen specifikt skal organiseres på de to tilbud.

Vi håber, at se en masse interesserede og engagerede deltager og vi glæder os til at præsentere huslæserprojektet for dig!

 

PROGRAM FOR DAGEN

Kl. 9.00:
Velkomst v. Heinz Jacob, områdechef for SVO

Kl. 9.10-9.20:
Introduktion til guidet fælleslæsning. v. Mette Steenberg, Ph.d. i semiotik  & litteraturvidenskab og formand for Læseforeningen.

Kl. 9.20-10.10:
"Show case" af en fælleslæsning. Alle deltagere i temadagen har mulighed for at deltage i fælleslæsningen, som forestås af Mette Steenberg. Fælleslæsningen indledes muligvis af et mindre oplæg fra en beboer på Sct. Mikkel. 

Kl. 10.10-10.40:
Præsentation af det regionale "Tid til Læsning"-projekt, som tilbyder læsegruppe til fremme af mental sundhed i Region Midt.

Kl. 10.40 - 11.00:
Kort pause, hvor der serveres forplejning.

Kl. 11.00-11.50:
Præsentation af huslæser-projektet, erfaringerne med at afholde fælleslæsning på botilbuddene og de praktiske resultater v. Charlotte Ettrup Christiansen, antropolog.

Kl. 11.50:
Mikkel Ottow fra Regional Udvikling fortæller om de bredere perspektiver i at arbejde med kulturudvikling  rundt om i regionen.

Kl. 12.00:
Afslutning v. Heinz Jacob.

 

Tilmelding her. Søg på "huslæser"

Pilotprojekt med huslæsere på socialpsykiatriske bosteder

I efteråret blev Tid til Læsnings læsegruppetilbud udbredt til borgere i regionspsykiatrien

 

Kan man have en litteraturgruppe på socialpsykiatriske bosteder? Og hvordan ville den i så fald se ud?

Sammen med Region Midt lavede Læseforeningen et pilotprojekt om at lave læsegrupper på to forskellige bosteder i Specialområdet Socialpsykiatri Voksne i efteråret. Læsegrupperne forløb 10 gange. Tanken var at afprøve og udvikle en 'Huslæsermodel', hvor en læseguide fremover kunne være fast huslæser på alle seks bosteder på specialområdet.
De to bosteders beboere har meget forskellige udfordringer. På Gårdhaven har målgruppen f.eks. demens og skizofreni. De har en betydelig funktionsnedsættelse og derfor brug for ekstensiv pleje. På Sct Mikkel er målgruppen yngre borgere, f.eks. med skizofreni eller personlighedsforstyrrelser. Her er mere fokus på udvikling, og et mål om at beboere måske en dag at kan flytte i eget hjem. Læsegrupperne kom på grund af målgruppernes forskelligeheder også til at se meget forskellige ud. På Gårdhaven fungerede det bedst med meget beskrivende og forklarende tekster, mens det på Sct Mikkel gerne måtte være minimalistiske tekster, som kunne springe i tid og sted.
Den 28. februar fremlægges erfaringerne fra rapporten på en temadag i Regionshuset Viborg, hvor en række ledere i psykiatrien i Region Midt er inviterede.

Til forsøget hørte en evaluering af om læsegrupperne kunne lade sig gøre - og hvad beboerne fik ud af det. På begge bosteder var der interesserede og glade deltagere. Særligt det, at læseguiden kommer 'udefra' og ikke er en medarbejder, er med til at gøre læsegruppen til et interessefællesskab.
Læsegrupperne kunne træne beboernes kognitive og sociale færdigheder. De gav en anden måde for beboere og medarbejdere at være sammen på, hvor hverdagens hierarkier blev ophævet. At deltage i en læsegruppe kunne være et skridt i en recovery-proces, og ansporede nogle deltagere til at prøve nye aktiviteter.

Tredje runde af Tid til Læsning er i fuld gang

I august og september er der blevet arbejdet på fuld kraft med at fortælle om Tid til Læsning til mulige nye deltagere.
Som noget nyt har man som interesseret kunne tage ned til et informationsmøde på sit lokale bibliotek. Det har fungeret som en god og hyggelig måde at møde sin læseguide og opleve guidet fælleslæsning på egen krop. Der har i denne rekrutteringsrunde været en fin interesse for læsegrupperne. Kommunerne har også gjort sig flere erfaringer med rekrutteringsprocessen, især om vigtigheden af timing, det vil sige hvornår tilbuddet om en læsegruppe præsenteres for mulige deltagere.
Nu er række læsegrupper sat i søen og fremmødet er godt!
Der er en ny læsegruppe i Herning, to nye grupper i Holstebro, to nye grupper i Viborg, og to nye grupper inden for socialpsykiatrien. En gruppe fra foråret fortsætter i Herning, og Horsens har oprettet to grupper som ikke kræver henvisning . - I Holstebro og Viborg er frivilligt drevne, åbne læsegrupper også undervejs. Så nu læses der løs, ind til julen står for døren, i starten af december.

bog.png

Fornemt forfatterbesøg i Aarhus, inklusiv snak om Tid til Læsning

Foto: Ane Martine Kjær Lønneker, Authors in Aarhus

Foto: Ane Martine Kjær Lønneker, Authors in Aarhus

I sidste uge var den verdenskendte amerikanske forfatter Siri Hustvedt på besøg i Aarhus. Her rundede samtalen også læsegrupperne i Tid til Læsning

Den 28. august var Siri Hustvedt på besøg i Aarhus. Først til en masterclass på Aarhus Universitet og om aftenen til en samtale med professor på Interacting Minds Center Andreas Roepstorff. Aftenens arrangement var for længst udsolgt og universitetets aula var fyldt op med over 450 spændte gæster.
Det overordnede tema var, hvordan litteratur kan være en hjælp til at forstå den verden vi lever i. I udforskningen af dette spørgsmål nævnte Roepstorff Tid til Læsnings læsegrupper og de to talte om, hvordan det at arbejde med litteratur sammen, og tale om det, kan være en vej til bedre at forstå sin verden. Hustvedt havde ikke før hørt om læsegrupper for psykisk sårbare, men hun underviser selv psykiatriske patienter i kreativ skrivning. Hun har også tidligere skrevet om, hvordan det at se tanker og erfaringer i en objektiveret form på papiret kan skabe øget refleksion og organisere ens oplevelse af verden på nye måder, og at dette kan være en hjælp for psykisk sårbare.
Hustvedt og Roepstorff kom omkring mange andre emner, blandt andet USA's nye præsident, Hustvedts valg af jeg-fortæller i sine værker og det at være en kvindelig forfatter. Aftenen sluttede med bogsigneringer i forhallen. 
Authors in Aarhus er et samarbejde mellem Aarhus biblioteker og Aarhus Universitet om at bringee store forfattere til byen. Du kan læse en reportage fra aftenen her og fra formiddagens masterclass her.

Informationsmøder og forberedelser til efterårets læsegrupper

I sidste halvdel af august afholdes info-møder for borgere, om de kommende læsegrupper i Herning, Viborg, Ikast-Brande og Holstebro


Som noget nyt afholdes der nu 1-2 indledende informationsmøder i hver af Tid til Læsnings involverede kommuner. Her kan interesserede borgere høre nærmere om projektets opbygning og få en forsmag på hvad guidet fælleslæsning egentlig går ud på.
Møderne foregår på kommunernes hovedbiblioteker, og medarbejdere fra både kommunernes sundhedscentre og bibliotekarer vil være til stede. Der er lagt op til en hyggelig atmosfære med små borde, kaffe, the og lidt sødt.
På mødet præsenterer en læseguide potentielle læsegruppedeltagere for en kort tekstlæsning og fælles refleksion over teksten. Herefter kan de interesserede igennem en sundhedsmedarbejder visiteres til deltagelse i en læsegruppe eller i en af de kontrolgrupper, som er involveret i forskningssiden.
Informationsmøderne afholdes mellem 15-30. august.

Er du måske interesseret i at komme til et informationsmøde, eller deltage i en læsegruppe?
Se nærmere her.

De nye, lukkede læsegrupper begynder i uge 37 og fortsætter 12 uger frem.

Det er samtidig planen, at frivilligt drevne læsegrupper skal oprettes, i første omgang på Holstebro og Viborg biblioteker, fra slutningen af oktober. I de åbne læsegrupper skal man ikke visiteres af en sundhedsmedarbejder for at deltage. 

Mulighed for at være frivillig i Tid til Læsning
Til de kommende åbne grupper i Viborg og Holstebro søges 4 nye frivillige.
Læs mere om muligheden for at lede en åben læsegruppe her

Til slut kan vi fortælle den glædelige nyhed, at en af læsegrupperne i Herning var så glade for tilbuddet, at de fortsætter med endnu et forløb i efteråret - med samme læseguide og samme deltagere, men en række nye fortællinger og digte!


Forårets læsegrupper afsluttes

Den første af de tre runder af Tid til Læsnings læsegrupper afsluttes i denne uge rundt om i Region Midt. Imens er forberedelserne begyndt til efterårets læsegrupper.

I denne uge afsluttes den første runde af læsegrupperne i Tid til Læsning. Der har været afholdt læsegrupper på Viborg og Holstebro bibliotek, i Skovlyset Herning og på Ikast Bibliotek. Dermed har forskningssiden i projektet også indsamlet den første mængde spørgeskemaer og interviews med deltagere. Det betyder dog ikke en pause i projektet, da rekrutteringen af deltagere til efterårets læsegrupper nu er sat i gang. Kommunens sundhedsmedarbejdere og andre kommunale medarbejdere informerer nu borgere som kunne have interesse i at deltage i en læsegruppe.
I juni, inden sommeren sætter ind, er Tid til Læsnings læseguider inviteret til erfa-møde i Viborg og styregruppen er inviteret til møde i Herning.

Det første hold læsegrupper har blandt andet været til havs med Karen Blixen og i ørkenen med Johannes V Jensen. De har også læst skildringer fra forskellige generationer af nordamerikansk og britisk litteratur. Hvert læsemøde har været afsluttet af et digt, som har åbnet op for nye forståelser af dagens novelle. Man når altså at komme vidt omkring på et enkelt forår!
Teksterne har skabt livlige diskussioner og en del har fortalt om, hvordan teksterne er dukket op i tankerne igen i løbet af den efterfølgende uge. Mange deltagere har meldt tilbage, at læsegruppen repræsenterede en forfriskende meningsfuld aktivitet i deres hverdag. Fremmødet til grupperne har været meget stabilt.
Denne opridsning af det første forløb i Tid til Læsning sluttes af med et uddrag fra en af de tekster, læsegrupperne har læst. Her besøger den unge Maude sin aldrende udlejer Gretas værelse:

Reoler langs alle væggene, og bøgerne står ikke kun i en, de står i to, ja, op til tre rækker. Der er stabler i hjørnerne, på bordet og rundt om chaiselongen. En gang i mellem sorterer Greta sine bøger og vil forære nogle af dem væk, men så kan hun alligevel ikke få sig selv til at skille sig af med dem. Hun har sagt til Maude at man kan nå at læse fire til fem tusind bøger i sit liv. Fire til fem tusind, Maude synes det lyder som ufattelig mange. Hun har spurgt Greta om hun har læst alle bøgerne i stuen, og Greta svarede vemodigt, ikke en brøkdel, hun gentog det - ikke en brøkdel.
— Judith Herman (2016) Visse Erindringer, s. 89

Læsningen er i gang

Læsegrupperne i Ikast-Brande, Viborg, Herning og Holstebro kommuner har nu været i gang i en måned og er dermed snart halvvejs i forløbet. Derfor er det også snart tid til et ERFA-møde for læseguiderne med fokus på en 'midtvejsevaluering' af arbejdet i grupperne. Det afholdes d. 11.5.2017 i Herning.
Læseforeningen følger med i læsegrupperne hen over foråret.

Deltagerne i læsegrupperne er glade for tilbuddet og engagerede i teksterne, og fremmødet har været godt. Udvalget i litterære oplevelser har allerede været bredt - de har blandt andet læst 'Skibsdrengen' af Karen Blixen og 'Visse Erindringer' af den tyske forfatter Judith Hermann, samt digte af Marianne Larsen og den svenske poet Tomas Tranströmer.
Læsningen satte fra første dag gang i spændende snakke, både om de konkrete tekster og personlige oplevelser - om nydelsen ved 'gode sætninger' og glæden ved at have litteratur i sit liv.

Imens begynder forberedelserne til det næste hold af læsegrupper i efteråret så småt at gå i gang, både i kommunernes sundhedscentre og i Tid til Læsnings organisation.

Nu starter læsegrupper op i fire midtjyske kommuner

På biblioteker i Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Viborg kommuner er grupper med guidet fælleslæsning klar til at begynde

Efter en travl koordineringsfase, hvor samarbejdet mellem Læseforeningen, kommunernes sundhedscentre, og bibliotekarer har været tæt, er deltagerne fundet, læseguiderne uddannet og de litterære tekster valgt ud.
Læsegrupper med fokus på fremme af mental sundhed starter op i slutningen af marts, og løber, med et lille ophold hen over påsken, ind til medio-juni. Fælleslæsningen foregår på kommunernes biblioteker, hvor bibliotekarer fungerer som læseguides. Derudover er der en læsegruppe i hhv. socialpsykiatrien i Ikast-Brande og Herning.
Læsegrupperne retter sig mod borgere, der mistrives psykisk. Det kan være personer der lider af angst, depression eller stress. Man kan, men skal ikke, være i behandling ved egen læge.


Forskningsmæssigt følges grupperne med et kontrolleret studie ledet af seniorpsykolog ved AU, Nicolai Ladegaard. Deltagernes psykiske trivsel måles før og efter læsegruppeforløbet. Udviklingen hos deltagerne sammenlignes med en kontrolgruppe, som ikke deltager i fælleslæsningen. Studiet suppleres af fokusgruppeinterviews med deltagere i foråret 2017. Her tegnes et mere dybdegående billede af deltagernes oplevelse af læsningen.

Læsegrupperne løber igen i efteråret 2017 og i foråret 2018.

1,8 mio. kr. i støtte fra Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler

Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler har netop bevilget 1,8 mio. kr til projekt ”Tid til Læsning”. Projektet er et samarbejde på tværs af kultur- og sundhedsområdet, hvor Læseforeningen sammen med Herning, Holstebro, Horsens, Viborg og Ikast-Brande kommuner vil etablere læsegrupper for psykisk sårbare med fokus på  forbedret livskvalitet.

Forestil dig, at uanset hvilken by, du kommer til, kan du altid finde en læsegruppe på det lokale bibliotek. En læsegruppe, hvor du kender metoden og véd, at alle kan bidrage til læseoplevelsen uanset uddannelse, baggrund eller øvrige interesser. Det er denne tryghed og tilgængelighed, der er sigtet med projekt ”Tid til Læsning”, som er etableret i et tæt samarbejde mellem kultur- og sundhedsområdet som et langsitet, bæredygtigt koncept rettet mod psykisk sårbare borgere med fx depression, stress, angst eller social isolation inde på livet. 

I 2017 gælder det de 5 modelkommuner Herning, Holstebro, Horsens, Viborg, Ikast-Brande, hvor læsegrupper baseret på guidet fælleslæsning etableres på bibliotekerne i de fem deltagende kommuner med henvisningsret for de lokale sundhedscentre. Læsegrupperne i de forskellige kommuner skal drives af samme program under koordinering af særligt uddannede læseguides for at sikre ensartethed, kvalitet og kontinuitet.

Metoden guidet fælleslæsning udbredes i Danmark af den almennyttige, sociale forening Læseforeningen og er hentet fra den engelske The Reader Organisation, der allerede er langt i formaliseringen af et lignende samarbejde indenfor ”Arts & Health” som et led i opbygningen af mental sundhed og forbedret livskvalitet.

Den netop bevilgede støtte fra Region Midt til udvikling og implementering af ”Tid til Læsning” som tilbud understreger behovet for at skabe nye løsninger for samfundet såvel som for de enkelte borgere, da psykisk sårbarhed er en stor belastning for alle implicerede parter.

”Tid til Læsning” er et kulturelt sundhedstilbud baseret på metoden guidet fælleslæsning, hvor der er fokus på at skabe gode læseoplevelser i små fællesskaber med plads til personlig indlevelse. ”Tid til læsning” handler om tid til fordybelse, til undren og til refleksion - med litteraturen som omdrejningspunkt. Erfaringsmæssigt har denne læseform positive følger, ifølge daglig leder i Læseforeningen og projektleder i ”Tid til Læsning” Mette Steenberg: 

Der er et stort og uudnyttet potentiale i at inddrage litteraturen og den æstetiske, litterære oplevelse i arbejdet med mental sundhed

Projektet vil, i samarejde med Aarhus Universitet, blive evalueret ift. dets indvirken på deltagernes livskvalitet.